Friday, September 17, 2010

Mga Kornyng Tula ni Bri Three

It was December 14, 2007 when Bri bought a jacket for me. Because I told him the he is my jacket. He made a very funny poem for me. here it goes...

Malamig ang hangin sa kaparangan
malamig ang hangin mula sa electricfan
malamig dahil buhay ang aircon
parang masarap kumain ng morcon (anung connect?)

malamig ang pasko ng kung sinu-sino

sari-sari ang pamamaraan upang labanan ang lamig
andyan ang maligo sa mainit na tubig
pwede ka din magpisa ng sili sa bibig

ngunit isa lang ang aking alam na paraan
upang ikaw ay bigyan ng init na panlaban sa ginaw
hindi mo na kailangan ng warm water na panghinaw
o manghabol ng maraming langaw

isuot mo lang ang aking mahabang manggas
at ang iyong katawan ay yayakapin ng wagas
bibigyan ng init na nagbibigay ng lakas
dahil pag-ibig ko ay hindi magwawakas....

Photobucket

No comments:

Post a Comment